برنامه آموزشي ايمني (HSE) تخصصی

ردیف
عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
1 آشنایی با انواع روش های شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک (What if, Check list, FMEA, JSA, HAZOP, FTA, …)
24

8-16

96/3/2

96/3/4

 5،000،000 ثبت نام آنلاین 
2 شناسایی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP و نرم افزار PHA-Pro
16

8-16

96/4/10

 96/4/11

3،500،000
3
شناسایی مخاطرات عمومی به روش HAZID و نرم افزار PHA-Pro
16

8-16

96/4/12

96/5/13 3،500،000
4 آشنایی با ایمنی عملکردی و مطالعات SIL
16

8-16

96/4/31

96/5/1
3،500،000
5
مدل سازی پیامد با نرم افزار PHAST
16

8-16

96/5/15 96/5/16
3،500،000
6
ارزیابی کمی ریسک با نرم افزار PHAST RISK
 16

8-16

96/5/17
96/5/18 3،500،000
7
anQutitative Risk Assessment
16

8-16

96/6/4
96/6/5
3،500،000
 8
تجزیه و تحلیل حوادث با تمرکز بر روش های RCA, Bow-Tie و TRIPOD beta
 16

8-16

96/5/31
 96/6/2 3،500،000
9
مدیریت بحران و طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP)
16

8-16

 96/4/17 96/4/18 3،500،000
10

ارزیابی ریسک آتش سوزی و انفجار و روش های پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از آتش و انفجار
 16  8-16 96/6/11 96/6/12
3،500،000
11 نقش عوامل و فاکتور های انسانی در حوادث صنعتی (Human Factors)
 16 8-16
96/6/29
96/6/30

3،500،000
12
آشنایی با انواع دتکتورهای آتش و گاز، طراحی Layout و فلسفه عملکرد سیستم F&G
16 8-16
96/6/21 96/6/22
3،500،000
13
اصول طراحی سیستم های ایمنی و آتش نشانی
 8 8-16
 96/6/28 96/6/29 3،500،000
14
مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)
16 8-16
 96/5/25 96/5/26 3،500،000

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651551-021 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir