ردیف  

 عنوان  
1
 ايمني عمومي
2
شناخت دستگاه حفاري
3
 كمك هاي اوليه (مقدماتي/پيشرفته)
4
مقابله با گاز H2S (مقدماتي/پيشرفته)
5
آتش نشاني (مقدماتي/پيشرفته)
6
ايمني چهارگانه
7
رهايي از هليكوپتر در زير آب (HUET) 
8
Coxswain 
 9
افسر فرود هليكوپتر (HLO)
 10
VHF 
 11
Advanced Fire Fighting on Hilideck 
 12
ايمني كار در ارتفاع
 13
ايمني برق و الكتريسيته 
 14
ايمني جوشكاري و برشكاري
 15
ايمني كار با ليفتراك
 16
خطرات مواد شيميايي
 17
تكنيك هاي ارزيابي ريسك
18
ارگونومي در حمل بار دستي
 19
بهداشت رواني
20
مديريت پسماند
 21  ايمني ماشين آلات، ابزار و حفاظها
 22  تكنيك هاي حمل مصدوم در ارتفاع 
23
 آشنايي با اصول بهداشتي و تغذيه اي
 24 اصول و مبانی پدافند غيرعامل
 25  آشنايي با فنون استفاده از Geronimo Line
 26 HSE-MS 
 27  ايمني بر روي دستگاه حفاري
 28  مقررات زيست محيطي ايمني و بهداشت
 29  رانندگي به شيوه تدافعي
 30 BIOS
 31  FIOS
 32  شناور بقا و قايق هاي نجات
 33 بسته آموزشي ايمني حفاري
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir