شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره:  نمودارهای چاه پیمایی و کاربرد آن در تفسیرهای زمین شناسی

کد دوره:
نام مدرس: -
مدت ساعت
نظری عملی جمع
 -  - -
محل برگزاری: تهران
محل آزمون: -
گواهینامه: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
شهریه:

 

نمودارهای چاه پیمایی و کاربرد آن در تفسیرهای زمین شناسی

ارزيابي شاخص هاي پتروفيزيكي مانند تخلخل و تراوايي و نيز تفسير ليتولوژكي و تعيين گونه هاي سنگي از اهداف اصلي و يكي از اولويت هاي مخازن نفتي است. ارتباط بين اختصاصات پتروفيزيكي و زمين شناسي موضوعي است كه مطالعات و مقالات زيادي را به خود اختصاص داده است. تركيب سازند ها به كمك نمودارهاي چاه پيمايي نظير دانسيته، نوترون و اشعه گاما مي تواند بصورت كاني و يا عناصر شيميايي بيان شود.

مناسب برای کلیه مخاطبین علوم زمین

 

 اهداف دوره آموزشی:

1- مقدمه ای بر ارزیابی نمودارهای چاه پیمایی

2- مفاهیم بنیادی مورد استفاده در ارزیابی نمودارها

3- انواع نمودارهای چاه پیمایی

4- تفسیر انواع نمودارهای چاه پیمایی
 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir