شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: چینه نگاری سکانسی

کد دوره:
نام مدرس: -
مدت ساعت
نظری عملی جمع
 -  - -
محل برگزاری: تهران
محل آزمون: -
گواهینامه: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
شهریه:

چینه نگاری سکانسی

چينه­ نگاري سکانسي يک ابزار توصيفي براي ايجاد و يا پيش­ بيني الگوهاي فضايي يک توالي رسوبي محصور در طی بالا و پايين آمدن سطح آب مي­ باشد. به عبارت ديگر مي­ توان گفت چينه­ نگاري سکانسي يکي از روش­ هاي چينه­ شناسي است که به مطالعه و بررسي واحدهاي رسوبي مي­پردازد.


اهداف دوره آموزشی:

1- مفاهیم چینه نگاری سکانسی

2- مراحل و روش چینه نگاری سکانسی

3- تفکیک و توصیف میکروفاسیس ها

4- تفکیک و توصیف محیطهای رسوبی بر اساس میکروفاسیس ها 

5- معرفی سکانس ها


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir