ردیف  

 عنوان  
1
 ابزار دقيق در عمليات سيمان و اسيد
2
اسيدكاري پيشرفته
3
 اسيدكاري مقدماتي
4
اصول و كاربرد مطالعات ژئوشيمي در اكتشاف و توليد
5
انواع دستگاه هاي پمپاژ سيمان و اسيد و نيتروژن
6
آشنايي با عمليات نمك زدايي
7
بررسي و آزمايش درون چاهي 
8
پمپ هاي درون چاهي و سرچاهي (فرازآوري) 
 9
تكميل چاه
 10
جداره گذاري-نصب آويزه متعلقات و تكميل
 11
چاه آزمايي پيشرفته
 12
چاه آزمايي مقدماتي
 13
خواص سيالات مخزن 
 14
دستگاه نمونه گير تحت فشار و درون چاهي
 15
روش هاي ايجاد شكاف مصنوعي در چاه 
 16
ژئوشيمي رسوبي
 17
عمليات درون چاهي با استفاده از سيم و كابل
18
نحوه نمودارگيري
 19
نصب آويزه متعلقات و تكميل
20
نيتروژن و كاربرد آن در خدمات چاه هاي نفت
 21  محاسبات سيمان
 22  محاسبات پمپاژ سيمان 
23
 شناخت مواد افزوني سيمان
 24 آموزش و تعميرات كامپيوتر پمپ سيمان زني
 25  شناخت پمپ هاي سيمان زني و دوراني
 26 شناخت انواع سيمان ها در درجه حرارت هاي مختلف
 27  بسته آموزشي خدمات فني حفاري
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir