برنامه آموزشي خدمات فني و سيالات

 كد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
ظرفيت دوره (نفر)
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
الزمات ورود به دوره
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
 NC151 تكنولوژي سیالات حفاری
16

8-16

12
96/3/3
96/3/4
فارغ تحصیلان رشته های زمین شناسی، مهندسی حفاری و مهندسی نفت ـ شاغلین مرتبط
 3،500،000 ثبت نام آنلاین 
NC905 دوره نرم افزار پترل
32

8-16

12
96/3/8  96/3/11  فارغ تحصیلان رشته های زمین شناسی، مهندسی حفاری و مهندسی نفت ـ شاغلین مرتبط
  6،500،000
NC152
سیالات حفاري پايه آبي و روغني و سيالات تکمیلی 
 24

8-16

12
96/3/16  96/3/18 شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی
  5،000،000
NC203
جداره گذاري و نصب آويزه
16

8-16

12

96/3/22

96/3/23 شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی
  5،000،000
NC204 Casing Accessories
32

8-16

12

96/3/29

96/4/1
شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی

  6،500،000
 
NC153
آلودگي سیالات حفاري و روش های درمان آن‌
24

8-16

12
96/4/10 96/4/12
شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی
 5،000،000
NC904
دوره نرم افزار ژئولاگ
 32

8-16

12
96/4/12
96/4/15
فارغ تحصیلان رشته های زمین شناسی، مهندسی حفاری و مهندسی نفت ـ شاغلین مرتبط

  6،500،000
 
NC201
پکیج مقدماتی Mud Technology
 40

8-16

12
96/4/18
96/4/22
فارغ تحصیلان رشته های زمین شناسی، مهندسی حفاری و مهندسی نفت ـ شاغلین مرتبط
  8،000،000
NC208
سنسورهاي نمودارگيري از گل
24

8-16

12
96/4/24
96/4/26
شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی
  5،000،000
 NC901
زمین شناسی تحت الارضی
 32

8-16

12 96/5/2
 96/5/5  فارغ تحصیلان رشته زمین شناسی ـ شاغلین مرتبط
6،500،000
NC202
محاسبات و تكنولوژي سيمان حفاري و انواع دستگاه هاي پمپاژ سيمان و اسيد
 24

8-16

12
 96/5/10 96/5/12 شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی
 5،000،000
NC151
تكنولوژي سیالات حفاری 
 16  8-16 12
 96/5/16 96/5/17 فارغ تحصیلان رشته های زمین شناسی، مهندسی حفاری و مهندسی نفت ـ شاغلین مرتبط
  3،500،000
NC156 مديريت پسماند
 16 8-16
12 96/5/23
96/5/24
شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی

  3،500،000
NC206
سيستم گاز نمودارگيري از گل 
16 8-16
12
96/5/30
96/5/31
شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی
  3،500،000
NC902
زمین شناسی سرچاهی
 24 8-16
12
 96/6/4 96/6/6 فارغ تحصیلان رشته زمین شناسی ـ شاغلین مرتبط
  5،000،000
NC154
محاسبات مهندسي سيالات حفاري
 16 8-16
12
96/6/6  96/6/7 شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی
 3،500،000
NC205
 لايه آزمايي
24
8-16
12
 96/6/13  96/6/15 شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی
  5،000،000
NC155
کنترل شیل از دیدگاه مهندس سیال
 24 8-16
12  96/6/21 96/6/23 شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی

  5،000،000 
 NC207  نرم افزارهاي نمودارگيري از گل  16  8-16  12   96/6/27 96/6/28
 شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی 3،500،000 
NC903 آشنایی با نمودارهای چاه پیمایی و تفسیر آنها   24 8-16
12
  96/6/27
  96/6/30  شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی 5،000،000 
NC209
بسته فشرده آموزشی کارآموزی سیمانکاری  120
 8-16 12
96/5/1 96/5/31  شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی   23،500،000
 NC210  بسته فشرده آموزشی کارآموزی نمودارگیری از گل حفاری  120  8-16 12
  96/6/1 96/6/31 شاغلین مرتبط و با سابقه یک سال کار در مناطق عملیاتی   23،500،000
  NC906
آموزش نرم افزار GIS
 24 8-16
12
 96/5/24 96/5/26 -
 5،000،000

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651551-021 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir