برنامه آموزشي عمليات

 كد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
ظرفيت دوره (نفر)
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
الزمات ورود به دوره
پيش نياز
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
 NC002 كنترل فوران(مقدماتي) 40

8-16

12
96/3/21
96/3/25
 حداقل يك سال سابقه كار عملياتي  بسته آموزشي عمليات حفاري 2  7،500،000 ثبت نام آنلاین 
IC002 كنترل فوران(پيشرفته)
(ارائه گواهينامه بين المللي)

40

8-16

12
 96/6/12  96/6/16 شاغلين سمت هاي كمك حفار به بالا
فارغ التحصيلان كارشناسي نفت و بالاتر
كنترل فوران مقدماتي    21،500،000
NC001
مانده يابي و گيرلوله ها
 36

8-17

12
  96/5/16  96/5/19 شاغلين سمت هاي كمك حفار به بالا
فارغ التحصيلان كارشناسي نفت و بالاتر
 حفر چاه مستقيم   6،000،000
NC009
حفاري در آبهاي عميق (مقدماتي)
Deep water drilling
24

8-16

12

 96/3/29

 96/3/31 شاغلين سمت هاي كمك حفار به بالا
فارغ التحصيلان كارشناسي نفت و بالاتر
حفر چاه مستقيم    4،800،000
NC018 گزارش نويسي حفاري
16

8-16

15

96/4/7

96/4/8
-
 -  3،000،000
 NC015
حفاري در آبهاي عميق (پیشرفته)
Deep water drilling
24

8-16

12
 96/4/26 96/4/28
 شاغلين سمت هاي كمك حفار به بالا
فارغ التحصيلان كارشناسي نفت و بالاتر
حفاري در آبهاي عميق (مقدماتي)
Deep water drilling
 6،000،000
NC008
بسته آموزشي عمليات حفاري 1   32

8-16

12 96/5/2
96/5/5
-
-

  6،000،000
 
NC022
بسته آموزشي عمليات حفاري 2
 32

8-16

12
96/3/8
96/3/11
فارغ التحصيلان كارشناسي نفت و بالاتر
 -   6،000،000
NC005
تكنولوژي مته هاي حفاري
32

8-16

12 96/5/7
96/5/10
شاغلين سمت هاي كمك حفار به بالا
فارغ التحصيلان كارشناسي نفت و بالاتر
بسته آموزشي عمليات حفاري 2    6،000،000
 NC010
ابزار در گردش حفاري
 24

8-16

12
96/3/16
 96/3/18 -
 - 4،800،000
NC011
حفر چاه مستقيم
 24

8-16

12

 96/3/1

 96/5/24

96/3/3

 96/5/26

حداقل يك سال سابقه كار عملياتي يا فارغ التحصيلان كارشناسي نفت و بالاتر
 -  4،800،000
NC017
حفاري انحرافي
 24  8-16 12
 96/6/27 96/6/29 شاغلين سمت هاي
 حفار به بالا
فارغ التحصيلان كارشناسي نفت و بالاتر

حفر چاه مستقيم   4،800،000
NC019 نرم افزار Eclipse
32 8-16
8
متعاقباً اعلام مي گردد
ليسانس مهندسي نفت (مخازن و بهره برداري)
 -
  6،000،000
NC013
نرم افزار  PETREL RE
32 8-16
8
متعاقباً اعلام مي گردد
ليسانس مهندسي نفت (مخازن و بهره برداري)
 -   6،000،000
 NC020
ازدياد برداشت به همراه شبيه سازي توسط نرم افزار Eclipse
 24 8-16
8
متعاقباً اعلام مي گردد
ليسانس مهندسي نفت (مخازن و بهره برداري) و آشنايي مقدماتي با نرم افزار Eclipse
 -   4،800،000
NC021
ازدياد برداشت به همراه شبيه سازي توسط نرم افزار E_300
 24 8-16
8
متعاقباً اعلام مي گردد
ليسانس مهندسي نفت (مخازن و بهره برداري) و آشنايي مقدماتي با نرم افزار E_300
 -  4،800،000
 NC014
نرم افزار Drilling office
32
8-16
8 متعاقباً اعلام مي گردد
ليسانس مهندسي نفت (مخازن و بهره برداري)
 حفر چاه مستقيم-
آشنايي با نحوه انجام محاسبات و طراحي چاه انحرافي_ آشنايي با مفهوم پيمايش چاه
  6،000،000

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651551-021 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir