ردیف  

 عنوان  
1
 كنترل فوران (مقدماتي)
2
كنترل فوران (پيشرفته)
3
مانده يابي و گير لوله
4
رفتار ديناميكي رشته حفاري
5
حفاري در آبهاي عميق (مقدماتي)
6
حفاري در آبهاي عميق (پيشرفته)
7
ابزار در گردش حفاري
8
مباني حفاري زير تعادلي (UBD)
 9
طراحي BHA
 10
هيدروليك مته هاي حفاري
 11
تكنولوژي مته هاي حفاري
 12
حفاري انحرافي
 13
حفر چاه مستقيم
 14
گزارش نويسي فني
 15
آشنايي با ميز دوار،كلي و هرزگرد
 16
جعبه قرقره و كابل حفاري
 17
آشنايي با ساق حفاري
18
نيرو و انتقال نيرو
 19
مباني پايداري ديواره چاه
20
شناخت دستگاه حفاري
 21 بسته آموزشي عمليات حفاري
 22 زمين شناسي تحت الارضي
23
تكنولوژي حفاري
 24 جهت يابي حفاري
 25 جارهاي حفاري
 26 ابزارشناسي حفاري
 27 عمليات حفاري با هوا
 28 نرم افزار Eclipse
 29 نرم افزار Petrel RE
 30 ازدياد برداشت به همراه شبيه سازي توسط نرم افزار Eclipse
 31 ازدياد برداشت به همراه شبيه سازي توسط نرم افزار E_300
 32 نرم افزار Drilling office
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir