تقويم آموزشي مديريت کربن

ردیف عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
روهای برگزاری
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
 1 مدیریت کربن (Carbon Management)
16 8-16 پنج شنبه
96/3/6 96/3/7 2،000،000  
ثبت نام آنلاین 
2 محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه­ای و نرم­افزارهای برآورد آن
 (GHG Emission Inventory)
8 8-16 شنبه -دوشنبه
96/3/20  96/3/20 2،000،000
3
روشهای اندازه­ گیری و پایش نشر گازهای گلخانه ای
8 8-16 پنج شنبه
96/3/26
96/4/26
  2،000،000
4  استاندارد ISO-14-64/65
 8 8-16
پنج شنبه
96/6/4 96/6/4 2،000،000
 5  منابع انتشار و روشهای کاهش انتشار در صنعت انتقال گاز
 8  8-16 پنج شنبه
96/6/11 96/6/11 2،000،000
6 منابع انتشار و روشهای کاهش انتشار در صنعت توزیع گاز
8 8-16
جمعه
96/6/25 96/6/25   2،000،000
7 کارگاه شبیه سازی پیامدهای تغییر اقلیم با استفاده از نرم افزار
 
C-Roads
 8 8-16 پنج شنبه

 96/2/27

94/4/14

96/5/11

96/6/15

96/2/27

96/4/14

96/5/11

96/6/15

 500،000

تلفن تماس: 84650-021

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir