ردیف  

 عنوان  
1
 تعميرات پيشگيرانه ماشين هاي الكتريكي
2
PLC مقدماتي
3
 درايوهاي موتورهاي الكتريكي 
4
طراحي حفاظت و هماهنگ رله ها
5
كنترل و ابزار دقيق الكتريكي 
6
سيستم برق تاپ درايو
7
نقشه خواني سيستم برق دستگاه حفاري 
8
مدارهاي فرمان الكتريكي و نقشه خواني 
 9
سيستم برق دستگاه حفاري
 10
نقشه خواني SCR
 11
تهويه و تبريد
 12
ماشين هاي الكتريكي AC, DC
 13
وسايل اندازه گيري الكتريكي 
 14
سيستم ارتينگ ها و صاعقه گيرها
 15
ترمزهاي الكتريكي دستگاه حفاري
 16
آشنايي با تاپ درايو
 17
الكترونيك صنعتي SCR
18
ديجيتال مقدماتي
 19
ديجيتال پيشرفته
20
زبان فني برق
 21  PLC پيشرفته
 22  سيستم هاي مانيتورينگ WINCC 
23
 شبكه هاي صنعتي (PROFIBUS)
 24 اصول بكارگيري دستگاه هاي اندازه گيري و كاليبراتور
 25 كاليبراسيون عمومي، تجهيزات اندازه گيري و كنترل
 26 استاندارهاي ابزار دقيق
 27  اصول نيوماتيك و الكترونيوماتيك
 28  اصول هيدروليك و الكتروهيدروليك
 29  كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري دما-فشار-سطح مايع-الكتريكي
 30 اندازه گيري دما- فشار-سطح مايع-الكتريكي-فلو
 31  سيستم هاي SCADA
 32  شيرهاي كنترل-انواع و تعيين اندازه و انتخاب
 33 طراحي ابزار دقيق با استفاده از نرم افزار
34 نقشه خواني ابزار دقيق
35
بسته آموزشي تعميرات برق

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir