ردیف  

 عنوان  
1
 آشنايي با كد امنيتي كشتي و بندر (ISPS)
2
آشنايي با كدهاي ISM
3
 افسر امنيتي شركت كشتيراني (CSO)
4
كاربر مخابرات محدود GMDSS
5
آگاهي امنيتي دريانوردان با وظايف امنيتي تعيين شده
6
افسر دوم بالاي 500 كمتر از 3000 تطبيقي 95 به 2010
7
فرماندهي كمتر از 3000 براي سفرهاي نزديك تطبيقي 95 به 2010 
8

Designated Person Ashore -DPA   

 9
بسته آموزشي خدمات دريانوردي
 10
افسر امنيتي كشتي (SSO)
 11
(OIM( offshore Installation manager
 12
مقابله با آلودگي هاي نفتي 
 13
  (BCO (Balast Control Operator
 14
Barge Master
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir