برنامه آموزشي حقوقي نفت و گاز

رديف
عنوان دوره
مدت (ساعت)
روزهاي برگزاري
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
1 حقوق قراردادهاي نفت و گاز 16 دوشنبه-سه شنبه

8-16

96/4/19
96/4/20
 2،900،000 ثبت نام آنلاین 
2 قوانين و مقررات نفت و گاز ايران
12 شنبه-یکشنبه

8-12

 96/4/31  96/5/1   2،900،000
3
 حقوق بيمه در نفت و گاز
 16  شنبه-یکشنبه

8-16

  96/5/14  96/5/15   2،900،000
4 حقوق بانكي و مالي در نفت و گاز
16
شنبه-یکشنبه

8-16

 96/5/28

 96/5/29   2،900،000
5 اصول و فنون مذاكرات تجاري در قراردادهاي نفت و گاز
16 شنبه-دوشنبه

8-16

96/6/12

96/6/13

  2،900،000

6
مديريت دعاوي و اختلافات در قراردادهاي نفت و گاز
16 یکشنبه-دوشنبه

8-16

 96/6/26 96/6/27
 2،900،000
7 حقوق بين‌الملل نفت و گاز
 16 شنبه-یکشنبه

8-16

96/7/15
96/7/16

  2،900،000
 
8
حقوق سرمايه‌گذاري خارجي
 16 سه شنبه-چهارشنبه

8-16

96/7/25
96/7/26
  2،900،000
9
حقوق حاكم بر قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
16
سه شنبه-چهارشنبه

8-16

96/8/9
96/8/10
  2،900،000
10 حقوق حاكم بر قراردادهاي پايين دستي نفت و گاز
 16  دوشنبه-سه شنبه

8-16

96/8/29
 96/8/30 2،900،000

 هر سمينار آموزشي شامل بسته آموزشي كامل، ناهار و پذيرايي ميان وعده و ...مي‌باشد.

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651551-021 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir