برنامه آموزشي مديريت

ردیف عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
روهای برگزاری
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
 1 Primavera
24

17-20

یکشنبه
96/11/8
96/12/20
 3،600،000 ثبت نام آنلاین 
2 برنامه ريزي استراتژيك
8

8-16

چهارشنبه  96/5/11  96/5/11   1،600،000
3
 مديريت مالي براي مديران مالي
30

14-18

دوشنبه
  96/4/12  96/5/30   4،500،000
 4
مديريت استراتژیک منابع انسانی
16

8-16

چهارشنبه 96/6/8 96/6/15   3،200،000
5 تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
24

14-18

چهارشنبه

96/7/12

96/8/17
3،600،000
6 تهیه و تنظیم گزارشات مالی
16
14-18 سه شنبه
96/8/2 96/8/23
2،400،000
7 حسابرسی داخلی
16 14-18 چهارشنبه
96/10/6
96/10/27
2،400،000
8 مستندسازی پروژه ها
8 8-16
چهارشنبه 96/10/6 96/10/6
1،600،000
9  برنامه ريزي و كنترل پروژه
24

14-18

چهارشنبه 96/7/12
96/8/17
  3،600،000
10
مهارتهاي كار گروهي
8

8-16

چهارشنبه
96/6/1
 96/6/1 1،600،000
11
مهارتهاي ارتباطی مديران
 8

8-16

چهارشنبه  96/4/14 96/4/14  1،600،000
12 روشهای تصمیم گیری برای مدیران
 8 8-16 پنج شنبه
96/5/5 96/5/5 1،600،000
13 راهکارهای ارتقاء بهره وری در سازمان
8 8-16 پنج شنبه
96/8/4 96/8/4 1،600،000
14
ارزیابی عملکرد کارکنان
8 8-16 پنج شنبه
96/6/9 96/6/9 1،600،000
15
کاربرد روانشناسی در انتخاب کارکنان
8  8-16 پنج شنبه
 96/6/16 96/6/16   1،600،000
16 آموزش Microsoft project manager(MSP)
 16 17-20
یکشنبه
96/10/3
96/11/1

  2،400،000
 17 مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
24 14-18 سه شنبه
96/8/23 98/9/28 3،600،000
18 مدیریت هزینه پروژه ها
16 8-16 چهارشنبه -پنجشنبه
96/9/8  96/9/9 3،200،000
19
مهندسی انگیزش در محیط کار
8 8-16
سه شنبه
96/7/6
96/7/6
  1،600،000
20
اصول و تکنیک های آموزش و توسعه کارکنان
24 14-18
سه شنبه
96/6/14 96/7/18   3،600،000
21
خلاقیت و نوآوری (فردی)
 8 8-16
چهارشنبه
96/6/15  96/6/15  1،600،000
 22  خلاقیت و نوآوری (سازمانی)
8
8-16
چهارشنبه
96/6/22 96/6/22 1،600،000
23
روانشناسی صنعتی و سازمانی
24 14-18 دوشنبه  96/6/20  96/6/24   3،600،000
 24 کاربرد روانشناسی در مدیریت
 16 8-16 چهارشنبه-پنجشنبه  96/7/5 96/7/6 3،200،000
 25 آشنایی با فنون روانشناسی تبلیغات
24 14-18 سه شنبه
96/7/11 96/11/16 3،600،000
26
مدیریت رفتار سازمانی
16
8-16 چهارشنبه
96/9/1  96/9/29
3،200،000
27
 مهارت هاي سرپرستي
8
8-16 پنج شنبه
96/9/2 96/9/2 1،600،000

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651551-021 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir