برنامه آموزشي نرم افزارهاي تخصصي

ردیف عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
روهای برگزاری
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
 1 Process Simulation (Aspen-Hysys) مقدماتي
16 8-16 يکشنبه-دوشنبه 96/3/7 96/3/8 3،500،000  
ثبت نام آنلاین 
 2  Process Simulation (Aspen-Hysys) مقدماتي 16
8-16
سه شنبه-چهارشنبه
96/3/9 96/3/10
 3،500،000
 3 Process Simulation (Aspen-Plus مقدماتي
 16 8-16 يکشنبه-دوشنبه
96/4/11 96/4/12 3،500،000
 4 Process Simulation (Aspen-Plus پيشرفته
16 8-16 سه شنبه-چهارشنبه
96/4/13 96/4/14 3،500،000
 5 Aspen Economic Evoluation
16 8-16 شنبه-يکشنبه
96/4/17 96/4/18 3،500،000
6
Flaresim
8 8-16 يکشنبه
96/5/1 96/5/1 2،000،000
 7 Aspen Flare Net
8 8-16 دوشنبه
96/5/2 96/5/2 2،000،000
8
PipeNet
8 8-16 سه شنبه
96/5/3 96/5/3
2،000،000
 9 Aspen Adsim
16 8-16 چهارشنبه-پنج شنبه
96/5/11 96/5/12 3،500،000
10 Ansys Fluent
 24 8-16 شنبه-دوشنبه
96/6/4 96/6/6 5،000،000
11
Comsol
24 8-16 چهارشنبه-پنج شنبه
96/4/20 96/4/21
5،000،000
 12 کاربرد Matlab در مهندسي شيمي
16 8-16 سه شنبه-چهارشنبه
96/3/2 96/3/3
3،500،000
 13 Chemkin 8 8-16 چهارشنبه
96/6/22 96/6/22 2،000،000
14 شبيه سازي فرآيند با SIMSCI Pro II
16

8-16

شنبه-يکشنبه
 96/5/7  96/5/8   3،500،000
15
طراحي مبدل هاي حرارتي با استفاده از نرم افزار HTIR
16 8-16 سه شنبه-چهارشنبه
96/6/28 96/6/29 3،500،000

تلفن تماس: 84650-021

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir