دوره های فناوری اطلاعات

برنامه دوره های آموزشی فناوری اطلاعات -ترم دوم زمستان 1398

دوره های عمومی و اداری
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین - 200.000 98/12/10 32 8:30-12 شنبه – دوشنبه A   مبانی کامپیوتر، ویندوز و اینترنت (ICDL1) 1
98/12/11 14-17 یکشنبه – سه شنبه B
98/12/10 17-20 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه C
98/12/16 8-14 جمعه D
آشنایی با Windows 350.000 98/12/10 50 17-20 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه A نرم افزارهای اداری  (WORD , EXCEL) 2
98/12/11 9-14 یکشنبه – سه شنبه B
98/12/16 8-14 جمعه C
آشنایی با Windows 230.000 98/12/15 30 8-14 پنج شنبه   نرم افزار EXCEL 3
EXCEL مقدماتی 275.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه-سه شنبه   نرم افزار EXCEL (پیشرفته) 4
- 410.000 98/12/10 20 17-20 شنبه-دوشنبه   کاربرد Excel در حسابداری 5
آشنایی با Windows 135.000 98/12/14 20 16-20 چهارشنبه   ارائه مطلب با POWER POINT 6
آشنایی با Windows 250.000 98/12/10 30 17-20 شنبه–دوشنبه   بانک اطلاعاتی ACCESS 7
آشنایی با Windows 710.000 98/12/11 100 14-18 یکشنبه-سه شنبه A ICDL2 (Word, Excel, Access, Power Point) 8
98/12/15 14-20

8-14

پنج شنبه و

جمعه

B
آشنایی با Windows 275.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه – سه شنبه   ابزارهای کاربردی ویندوز (Utility) 9
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

دوره های برنامه نویسی
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین آشنایی با Windows 300.000 98/12/11 30 16-20 یکشنبه – سه شنبه A (مقدماتی) ++C برنامه نویسی به زبان    1
98/12/15 8-14 پنج شنبه B
C++ مقدماتی 300.000 98/12/08 30 14-20 پنج شنبه (پیشرفته) ++C برنامه نویسی به زبان    2
آشنایی با Windows 530.000 98/12/11 60 16-20 یکشنبه – سه شنبه A (مقدماتی و پیشرفته) ++C برنامه نویسی به زبان    3
98/12/15 8-14 پنج شنبه B
C++ مقدماتی 460.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه-سه شنبه   برنامه نویسی به زبان Java (مقدماتی)  4
java مقدماتی 500.000 98/12/12 30 17-20 دوشنبه-چهارشنبه   برنامه نویسی به زبان Java (مقدماتی)  5
C++ مقدماتی 680.000 98/12/16 45 8-14 جمعه   برنامه نویسی به  زبان Python 6
C++ مقدماتی 680.000 98/12/10 45 17-20 شنبه-دوشنبه    برنامه نویسی به زبان (C# (Win.Application 7
- 820.000 98/12/15 45 8-14 پنج شنبه   پایگاه داده های SQL SERVER (کاربری و برنامه نویسی)  8
C++ مقدماتی 920.000 98/12/11 60 16-20 یکشنبه - چهارشنبه   طراحی و توسعه وب اپلیکیشن با ASP.NET MVC 9
java 480.000 98/12/10 30 17-20 شنبه–دوشنبه   Application نویسی اندروید (مقدماتی) 10
اندروید مقدماتی 500.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه-سه شنبه   Application نویسی اندروید (پیشرفته) 11
- 600.000 98/12/15 30 8-14 پنج شنبه   برنامه نویسی به زبان  IOS (جدید) 12
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

دوره های طراحی سایت (WEB)
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین Windows 650.000 98/12/10 65 17-20 شنبه – دوشنبه A Web Design level-1

(HTML5-CSS3-Responsive Design with Bootstrap)

1
98/12/15 14-20 پنج شنبه B
Web Design level-1 830.000 98/12/11 50 17-20 یکشنبه – سه شنبه A Web Design level-2

(Sass, Java script, jQuery)

2
Windows 1.415.000 98/12/10 115 17-20 شنبه – دوشنبه A Web Design Pack

(HTML5-CSS3-Responsive Design with Bootstrap, Sass, Java script, jQuery)

3
98/12/15 14-20 پنج شنبه B
Java Script 900.000 98/12/16 50 8-14 جمعه   ReactJS 4
آشنایی با Html, css 650.000 98/12/10 30 17-20 شنبه-چهارشنبه   سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO) 5
آشنایی با Html, css و برنامه نویسی ++C 750.000 98/12/15 45 14-20 پنج شنبه   Web Development  (PHP – MY SQL 6
آشنایی با Html, css 450.000 98/12/10 24 17-20 شنبه-چهارشنبه    طراحی کاربردی وب سایت با  WordPress 7
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

دوره های معماری، نقشه کشی، گرافیک
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین آشنایی با Windows 890.000 98/12/11 90 9-14 پکشنبه -سه شنبه A

مدلسازی سه بعدی با 3D MAX

 (مقدماتی-پیشرفته+VRAY)

1
98/12/10 16-20 شنبه – دوشنبه B
آشنایی با Windows 620.000 98/12/11 60 9-14 پکشنبه -سه شنبه A

مدلسازی سه بعدی با 3D MAX

 (مقدماتی-پیشرفته)

2
98/12/10 16-20 شنبه – دوشنبه B
3D Max 320.000 98/12/15 30 14-20

14-18

پنج شنبه و

جمعه

A V-Ray 3
آشنایی با Windows 520.000 98/12/16 40 8-14 جمعه   Revit Architectur 4
آشنایی با Windows 480.000 98/12/11 40 16-20 یکشنبه- چهارشنبه   مدل سازی در معماری با Rhino 5
آشنایی با Windows و Photoshop 290.000 98/12/14 15 9-14 چهارشنبه   Post Production 6
آشنایی با Windows 290.000 98/12/16 15 14-18 جمعه   Sketchup 7
آشنایی با Windows 290.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه – سه شنبه A نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) 8
98/12/12 8-11 دوشنبه – چهارشنبه B
98/12/15 8-14 پنج شنبه C
98/12/16 14-18 جمعه D
Auto Cad (مقدماتی) 320.000 98/12/16 30 14-18 جمعه   نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته) 9
آشنایی با Windows 260.000 98/12/11 30 9-12 یکشنبه – سه شنبه A نرم افزارگرافیک کامپیوتریPHOTOSHOP  (مقدماتی)  10
98/12/10 17-20 شنبه – دوشنبه B
98/12/15 14-20 پنج شنبه D
PHOTOSHOP  (مقدماتی)  350.000 98/12/15 45 8-14 پنج شنبه A نرم افزارگرافیک کامپیوتریPHOTOSHOP  (پیشرفته)  11
آشنایی با Windows 410.000 98/12/15 40 14-20 پنج شنبه   گرافیک کامپیوتری با ILLUSTRATOR 12
word , Photoshop 420.000 98/12/14 40 14-20 چهارشنبه   صفحه آرایی با INDESIGN 13
آشنایی با Windows 290.000 98/12/14 30 15-20 چهارشنبه   نرم افزار طراحی COREL DRAW 14
  460.000 98/12/16 30 8-13 جمعه   جلوه های ویژه با نرم افزار  After Effects (مقدماتی) 15
  620.000 98/12/16 45 13-18 جمعه   جلوه های ویژه با نرم افزار  After Effects (پیشرفته) 16
  620.000 98/12/14 45 15-20 چهارشنبه   تدوین فیلم با نرم افزار PREMIER 17
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

دوره های آمار، اقتصاد
ثبت نام آنلاین شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین 550.000 98/12/10 30 17-20 شنبه – دوشنبه آنالیز آماری باSPSS    1
650.000 98/12/15 30 8-14 پنج شنبه تحلیل آماری باR    2
520.000 98/12/16 30 14-18 جمعه مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارLisrel  3
600.000 98/12/10 30 17-20 شنبه – دوشنبه نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با CamfarIII 4
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

 GIS سیستم های اطلاعات جغرافیایی
ثبت نام آنلاین شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین 530.000 98/12/15 45 8-14 پنج شنبه نرم افزار Arc GIS  (مقدماتی) 1
620.000 98/12/15 45 14-20 پنج شنبه نرم افزار Arc GIS  (پیشرفته) 2
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

دوره های شبکه
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین Windowsآشنایی با 520.000 98/12/11 50 17-20 یکشنبه سه شنبه مونتاژ و عیب یابی کامپیوترهای شخصی (A +) 1
Windowsآشنایی با 400.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه-سه شنبه مبانی شبکه های کامپیوتری + NETWORK 2
 NETWORK + 3.600.000 98/12/11 200 17-20 روزهای فرد MCSE Pack 2016 3
 NETWORK + 1.200.000 98/12/12 60 17-20 دوشنبه-چهارشنبه CCNA R&S 4
CCNA R&S 1.100.000 98/12/12 40 17-20 دوشنبه-چهارشنبه CCNA security 5
CCNA R&S 1.250.000 98/12/14 50

17-20

14-20

چهارشنبه و

جمعه

CCNP Route 6
CCNA R&S 1.250.000 98/12/14 50

17-20

14-20

چهارشنبه و

جمعه

CCNP Switch 7
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

دوره های مهندسی عمران
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین آشنایی با Windows  1.850.000 98/12/15 130 8-14 پنج شنبه

طراحی و محاسبات سازه های ساختمانی با

SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات)

1
آشنایی با Windows  1.250.000 98/12/14 90 14-20 چهارشنبه طراحی و  محاسبات سازه های صنعتی با آموزش  SAFE, SAP (دفترچه محاسبات) 2
آشنایی با Windows  550.000 98/12/10 30 17-20 شنبه – دوشنبه تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap 3
آشنایی با Windows  800.000 98/12/15 40 8-14 پنج شنبه

مدل سازی سازه های فولادی با

(Tekla Structure BIM)

4
آشنایی با Windows  1.100.000 98/12/15 80 14-20

14-18

پنج شنبه و

جمعه

متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت

 (کار با نرم افزار)

5
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

نرم افزارهای صنایع، برق و محاسبات عددی
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین آشنایی با Windows  425.000 98/12/12 30 17-20 دوشنبه - چهارشنبه کنترل پروژه با MS PROJECT 1
آشنایی با Windows  525.000 98/12/15 30 8-14 پنج شنبه مدیریت و کنترل پروژه با (PRIMAVERA (P6 2
آشنایی با Windows  450.000 98/12/15 30 14-20 پنج شنبه اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6 3
آشنایی با Windows  550.000 98/12/16 40 8-14 جمعه نرم افزار MATLAB (ویژه کلیه رشته ­ها) 4
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

(نرم افزارهای مکانیک (جامدات-سیالات
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین آشنایی با Windows  430.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه – سه شنبه مدل سازی و تحلیل باSolid Works  (مقدماتی) 1
آشنایی با Windows  550.000 98/12/10 30 17-20 شنبه – دوشنبه تحلیل و آنالیز  با نرم افزار ABAQUS 2
آشنایی با Windows  455.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه – سه شنبه تحلیل و آنالیز با نرم افزار  ANSYS (مقدماتی) 3
آشنایی با Windows  620.000 98/12/15 40 8-14 پنج شنبه نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازی جامد 4
CATIA 1 690.000 98/12/14 45 14-20 چهارشنبه نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازی سطوح 5
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

*****************************

نرم افزارهای نفت،گاز و پتروشیمی
ثبت نام آنلاین شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین 445.000 98/12/15 30 8-14 پنج شنبه دوره کاربردی ترسیم دیاگرام هایP&ID,PFD 1
550.000 98/12/10 30 17-20 شنبه – دوشنبه طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite 2
455.000 98/12/15 30 14-20 پنج شنبه دوره کاربردی طراحی  Piping ( تئوری Piping) 3
500.000 98/12/15 30 8-14 پنج شنبه طراحی Piping  با نرم افزار PDMS 4
500.000 98/12/15 30 8-14 پنج شنبه آشنایی با ساپورتها، اقلام و مواد مصرفی در Piping 5
500.000 98/12/15 38 8-14 پنج شنبه شبیه سازی فرآیندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (مقدماتی) 6
370.000 98/12/16 28 14-18 جمعه شبیه سازی فرآیندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (پیشرفته) 7
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید