معرفی مرکز:

امروزه متفكران بزرگ علوم اقتصادي و اجتماعي پذيرفته اند كه آنچه مي تواند پيشرفت و توسعه جوامع را به همراه آورد، صرفاً حفظ و استفاده از ثروت طبيعي و امكانات معدني نيست بلكه همراه با ثروت طبيعي، منابع مهم ديگري در سازندگي و تحول يك سرزمين نقش دارند كه در صدر آنها سرمايه مهم اجتماعي و منابع گرانبهاي انساني قرار دارند از سوی دیگر توسعه و توانمندسازی این سرمایه عظیم تنها از طریق آموزش امکان پذیر خواهد بود به همین جهت نقش آموزش در توسعه کشور بسیار مهم می باشد. اما تربیت نیروهای کارآمد با کاربری خاص مورد نیاز هر بخش در کشور را نمی توان از دانشگاه ها انتظار داشت و دانشگاه ها باید مفاهیم و دانش کلی حوزه رشته را به دانشجویان آموزش داده و بخش های آموزشی دیگر متناسب نیاز بازار، مهارت ها و توانمندی مورد نیاز را آموزش دهند. در حقیقت فلسفه وجودی مرکز آموزش مطالعات توسعه آموزش دانش و مهارت های تخصصی در حوزه های مدیریت، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، مدیریت و توسعه منابع طبیعی، جامعه شناسی، توسعه منابع انسانی معماری و طراحی محیط و پر کردن خلاء ناشی از تغییرات می باشد.


چشم انداز مرکز:

مرکز آموزشی پیشرو و سرآمد در ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز جامعه و با ارائه آموزش های کاربردی برخاسته از مطالعات صورت گرفته و آینده پژوهانه که به تربیت نیروهای خلاق و متخصص می پردازد و ضمن برخورداری از نیروهای پژوهشگر و دانش محور در سطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

 

ماموریت:

مرکز آموزش مطالعات توسعه در زمینه آموزش های دانشی و مهارتی حوزه مطالعات توسعه فعالیت می کند و با انتقال آخرین یافته ها و پژوهشهای علمی داخلی و بین المللی به دانشجویان، فارغ التحصیلان و علاقه مندان رشته های مرتبط به این حوزه، به ارتقاء سطح توسعه کشور کمک می نماید.

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir