برنامه های آموزشی
 ردیف عنوان دوره آموزشی
 استاد مدت (ساعت) روزهای برگزاری
 ساعت برگزاری
تاريخ شروع
تاریخ پایان
شهریه (یال)
ثبت نام آنلاین
1 مقاله نویسی علمی
-
16

شنبه

 16-20 97/7/14
 97/8/5 2.400.000
 ثبت نام آنلاین
2 تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی تحقیق
-
24

سه شنبه

 16-20 97/7/24
97/9/6 4.080.000
3 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
-
20

شنبه

 14-18 97/6/24
 97/7/28 4.080.000
4 ارزیابی عملکرد کارکنان
-
24

سه شنبه

 8-12 97/7/3
 97/8/15 4.080.000
5 آموزش مهارتهای ارتباطی بین شخصی -
24

شنبه

 16-18 97/7/14
 97/8/19 4.080.000
6 مهارتهای فنون تفکر خلاق نظام یافته (TRIZ) -
34

شنبه

 16-20 97/7/14
97/9/10
4.080.000
7 چگونگی بهره مندی از معافیت های مالیاتی
-
24

دوشنبه

 17-20 97/7/23
 97/8/28 3.600.000
8 مهارتهای فروشنده موفق (فروش حرفه ای)
-
44

چهارشنبه

 15-19 97/7/25
97/10/12
5.280.000
9 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
-
16

دوشنبه

 14-20 97/8/14
97/9/11
2.400.000
 کارشناس ویژه: 66977800 داخلی 103
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir