جهت دريافت سرفصل هر دوره بر روي نام هر دوره كليك نماييد.

رديف  

 عنوان

تعداد ساعت

 شيوه برگزاري
1  مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
8
 سمينار
 2 برنامه‌ریزی و ساماندهی طرح‌ها (مدیریت پورتفولیو)
16 سمينار
3
دوره آشنایی با مديريت ارزش کسب شده (EVMS) و كاربرد آن در كنترل هزينه در پروژه‌ها
16
كارگاه
4
آشنایی با مهندسی ارزش
8
كارگاه
5
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
16تا24
كارگاه يا دوره آموزشي
6
روش هاي تأمين مالي و سيستم‌هاي اجرائي پروژه‌ها
12
 سمينار
7 مدیریت ادعا Claim Management 8
 سمينار
8  دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان
8  سمينار
9
دوره آموزشی اصول تنظیم قرارداد پروژه‌های عمرانی
12  سمينار
10
دوره آموزشی اصول برگزاری مناقصه و مزایده
12 سمينار
11
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ با  استفاده از نرم‌افزار Microsoft Project
16 تا 24

 كارگاه يا دوره آموزشي
12 مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های ساختمانی با استفاده از نرم‌افزار COMFAR
16
 كارگاه
13
زیبایی‌شناسی در طراحی شهری
16
سمينار
14
طراحی و کاربرد عناصر مبلمان شهری
16
 سمينار
15
نورپردازی در فضای شهری
16
سمينار
 16 روش‌های جستجوی سریع مباحث مرتبط با زیباسازی
 8 سمينار
 17  تبلیغات محیطی
 16 سمينار
 18  اصول نظارت و بازرسی پروژه‌های شهری
 16  سمينار
19
 فنون متره‌ و برآورد و صورت وضعیت‌ها
16
 سمينار
20
 آشنایی با تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان
16
 سمينار
21
 تعمیرات و نگهداری تأسیسات
8
 سمينار
22
 بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری
8
 سمينار
23
 ارگونومی فضای سبز شهری
8
 سمينار
24  خبرنویسی در روابط عمومی
 24 کارگاه 
25
 گزارش‌نویسی در روابط عمومی
 16 كارگاه
26
 مصاحبه در روابط عمومی
 8 كارگاه
27
 عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی
24
 كارگاه
28
 تکنیک‌های برگزاری نمایشگاه
16
 كارگاه
29
 اصول و فنون تشریفات
8  سمينار
30
 مستندسازی در روابط عمومی
8
 سمينار
31
 اصول نگارش، ویرایش و درست‌نویسی
 16 تا 24
كارگاه
32
 ارتباطات اثربخش 8
 سمينار
33
 تکریم ارباب رجوع 8
 سمينار
34
انتشارات در سازمان(کتاب، نشریه، کاتالوگ، بروشور، گزارش عملکرد و .. )  16 سمينار
35
شیوه‌های گزارش‌نویسی اداری
 8 تا 16
كارگاه
36
 اصول و فنون مذاکره
8
سمينار
37
 مدیریت کارآفرینی شهری
8
سمينار
38
 رفتار شهروندی سازمانی
16
 كارگاه
39
 مدیریت عملکرد در سازمانهای عمومی
16
 كارگاه
40
مديريت زمان در شهرداری‌ها 8
 كارگاه
41
مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی و عمومی 16
كارگاه

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir