جهت دريافت سرفصل هر دوره بر روي نام هر دوره كليك نماييد.

رديف  

 عنوان

تعداد ساعت  

1  مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
16
 2 برنامه‌ریزی و ساماندهی طرح‌ها (مدیریت پورتفولیو)
24
3
دوره آشنایی با مديريت ارزش کسب شده (EVMS) و كاربرد آن در كنترل هزينه در پروژه‌ها
16
4
آشنایی با مهندسی ارزش
16
5
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
24
6
روش هاي تأمين مالي و سيستم‌هاي اجرائي پروژه‌ها
16
7 مدیریت ادعا Claim Management (آنالیز تأخیرات و تغییرات پروژه های ساختمانی با استفاده از نرم‌افزارMSP) 16
8  دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان
16
9
دوره آموزشی اصول تنظیم قرارداد پروژه‌های عمرانی
16
10
دوره آموزشی اصول برگزاری مناقصه و مزایده
16
11
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ با  استفاده از نرم‌افزار Microsoft Project
24
12 مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های ساختمانی با استفاده از نرم‌افزار COMFAR
24
 13 مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی با استفاده از نرم افزار Pertmaster(Primavera Risk Analysis)
 16
 14  دوره آموزش نرم افزار Primavera
16
15
 کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه های(EPC (DCC 16
16
مدیریت پروژه‌های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK
36
17
 آمادگی آزمون PMP برای مهندسان ساختمان
36
18
 مدیریت حرفه‌ای ریسک در پروژه های ساختمانی
16

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir