بررسی چالشها و راهكارهاي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در كشور 

 

آینده نگاری 

 

اخلاق حرفه ای مهندسی  

  بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل  همگانی در کشور
  وبینار آینده نگاری
  وبینار اخلاق حرفه ای مهندسی


 
   
 
 
   
           
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir